Starý zákon a antický dualismus „duše–tělo“

zveřejněno 3.6.2014 | vložil javor | rubrika Theologie | Bez komentářů

Člověk se stal duší živou (živou bytostí)

Genesis 2,7

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Český ekumenický překlad)

I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. (Kralická)

Tu Bůh Jahve utvořil z hlíny země člověka, vdechl do jeho nozder dech života a člověk se stal živou bytostí. (Jeruzalemská bible)

A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. (Roháčkův slovenský překlad)

I utvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl do nosu jeho dech života a stal se člověk bytostí živou. (židovský překlad rabína Dr. Isidora Hirsche)

Velikonoce – židovské a křesťanské svátky

zveřejněno 17.4.2014 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

Velikonoce jsou velké židovské a největší křesťanské svátky

Židé si o Velikonocích připomínají vysvobození a vyjití (exodus) z egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula.

Nic se nezměnilo – ruská mentalita je stejná jako sovětská

zveřejněno 29.3.2014 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Když „spřátelená vojska“ přepadla 21. srpna 1968 Československo, vydala Tisková skupina sovětských žurnalistů tzv. Bílou knihu (K událostem v Československu – Moskva 1968). Tento okupační pamflet byl přeložen do češtiny, ale na většinu československých občanů neměl žádný vliv. Ti prožívali okupaci státu na vlastní kůži a věděli své. Nepochybně ji ale brali vážně Rusové, kteří byli manipulováni a masírováni všemi sdělovacími prostředky a přesvědčováni o tom, jaké nebezpečí hrozilo Československu a jak důležitá byla „bratrská pomoc“ na jeho záchranu.

Otevřený dopis ukrajinských Židů Putinovi

zveřejněno 24.3.2014 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Rakouský deník Der Standard otiskl dnes (22.3.) otevřený dopis, který židovští občané Ukrajiny adresují ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Dopis, pod nějž se podepsal přeseda Asociace židovských společenství a organizací Ukrajiny a viceprezident Kongresu národních menšin Ukrajiny Josef Zissels a dalších 19 židovských osobností, žijících v této zemi, je plný ostrých útoků na ruského prezidenta. Podle ukrajinských Židů jsou „nacionalisté“ na Ukrajině pod naprostou kontrolou vlády a „civilní společnosti“ a nepředstavují žádnou hrozbu pro demokratický vývoj země. Podle signatářů dopisu je naopak situace v Rusku mnohem nebezpečnější – antisemitismus a ruští neonacisté podle nich představují reálnou hrozbu. Tvrzení o údajném nebezpečí pro ukrajinské Židy jsou podle nich výplodem ruské propagandy a Židé si nepřejí, aby se jich Putin zastával a vměšoval se do vnitřních záležitostí Ukrajiny. V dopise se doslovně píše:

Zaznamenáno v únoru a březnu 2014

zveřejněno 7.3.2014 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

V těchto dvou měsících je k zaznamenání vskutku mnoho, takže se omezím jen na perličky.

V souvislosti s událostmi na Ukrajině perlil Václav Klaus. Přirovnává dění na Ukrajině k událostem v Jugoslávii před dvaceti lety. Prohlásil, že za situaci na Ukrajině může EU a USA.

Zaznamenáno v lednu 2014

zveřejněno 12.1.2014 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Židovská pohádka v promluvě katolického kněze Daniela Janáčka na Nový rok 2014

V jedné zemi žil moudrý a spravedlivý král. Často se převlékal a chodil nepoznán ulicemi, aby zjistil, jak se jeho lidu vede. Jednoho večera přišel před brány města. Vidí chudý domeček a v něm člověka, který si připravuje večeři a zrovna se chystá zapět Bohu chválu. Nechal jej poděkovat a pak zaklepal. „Smí vstoupit pocestný?“

Vánoce

zveřejněno 14.12.2013 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

Opět vstupujeme po roce do jednoho z nejhezčích období roku, do času vánočního. Záleží však na nás, zda to bude opravdu čas pokoje a radosti nebo čas nervozity způsobený tím, že každoročně věnujeme svůj čas hlavně nakupování dárků a přípravě na to, aby se naše stoly prohýbaly pod co možná největším množstvím dobrot. Zapomínáme přitom na to, že dobře se nemá mít jen naše tělo, ale také naše duše.

Zaznamenáno v prosinci 2013

zveřejněno 14.12.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Je toho hodně, co by stálo za zaznamenání, ale nějak se mi do toho nechce. Je čas adventní, blíží se Vánoce a tak by bylo určitě lepší soustředit se na smysl a význam těchto svátků. Přesto ale něco málo z toho, co se kolem nás děje.

Advent 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

V neděli 1. prosince 2013 začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Zaznamenáno v listopadu 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Více chemie nebo méně korupce – Z blogu Ondřeje Šteffla

V přírodních vědách a v technologiích dosáhlo lidstvo nevídaných úspěchů. V rozvinutých zemích problémem chudých už není hlad, ale obezita, většinu fyzické práce za nás dělají stroje. S problémy, které nás nejvíce trápí, nám ale technologický pokrok nepomůže.