Evangelíci ke sjednocování Evropy

zveřejněno 1.2.2012 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

Téměř všechny současné diskuse o Evropské Unii se soustřeďují na otázky ekonomiky a společné měny. Problémy, které jsou zaviněny nekázní a nezodpovědností uživatelů Eura je třeba vyřešit, o tom není sporu. Evropská Unie ale není především Euro. Daleko důležitější je, že jde o projekt pro dobrou budoucnost celé Evropy a že význam Unie je tak velký, že by bylo neodpustitelným hazardem vzdát se myšlenky jednotné Evropy a nepokračovat v jejím naplňování. Je proto velmi smutným svědectvím pro  Čechy, když mnozí ve chvíli, kdy ČR spolu s Velkou Britenií nehlasovala pro přistoupení k Evropské smlouvě o rozpočtové odpovědnosti, posílají SMS se sdělením, ať si to Evropská Unie vyřeší sama. Cožpak my nejsme také Evropská Unie? K tomu následující dokument.

Javor

Zaznamenáno v lednu 2012

zveřejněno 1.2.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

je rubrika, v níž odkazuji na postřehy, úvahy a myšlenky jiných autorů, jejichž názory mě zaujaly a oslovily nebo jsou mi blízké.