Synodní rada Českobratrské církve evangelické k aktuální společenské situaci

zveřejněno 22.4.2012 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (SR ČCE) považuje za nutné vyjádřit se k některým problémům, které aktuálně zachvacují Českou republiku, kazí atmosféru ve společnosti a postupně stravují její obyvatele.

Nihil novi sub sole

zveřejněno 18.4.2012 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Nic nového pod sluncem

Vím dobře, že každé srovnání s minulostí kulhá. Tím více porovnání mezi dneškem a dobou před sedmi sty lety. Proto takové srovnání nečiním. Ale přece jen…

Jeden z velkých českých filosofů Emanuel Rádl líčí v krátkém pohledu do historie situaci v Čechách na počátku 14. století.

Zaznamenáno v březnu 2012

zveřejněno 1.4.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

je rubrika, v níž odkazuji na postřehy, úvahy a myšlenky jiných autorů, jejichž názory mě zaujaly a oslovily nebo jsou mi blízké.