Zaznamenáno v březnu 2012

zveřejněno 1.4.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

je rubrika, v níž odkazuji na postřehy, úvahy a myšlenky jiných autorů, jejichž názory mě zaujaly a oslovily nebo jsou mi blízké.

Protievropská iracionalita

Míra vzedmuté protievropské iracionality trochu připomíná dobu po Mnichovu, kdy se z našich dosavadních západních spojenců stali přes noc zrádci a celá společnost, od shora dolů, svalovala vinu na kdekoho, aniž by si přiznala svou neschopnost nazřít věci realisticky. Hysterická reakce po Mnichovu nakonec dopadla tak, že Československo bylo zpochybněno jako součást Západu a za svého vydatného přičinění se stalo součástí stalinského imperia.

Petr Placák v LN 9. března 2012 (Řepaři a Evropská unie)

Antiautoritativní výchova

Aby se z občánka již v útlém věku vytloukly buržoazní sklony, byl vynalezen princip tzv. antiautoritativní výchovy: nikoho neposlouchat, od nikoho se nedat poučit, trucovitou nožičkou si vydupávat svá práva, povinnosti odmítaje, ničeho si nevážit, leda sám sebe a svých telecích představ, jednou takových, podruhé onakých, ale vždy oponujících tomu, co říká měšťácký tatínek.

Jenže se ukázalo, že v antiautoritativním individualismu (zpátečník by mluvil o samolibém sobectví) je skryt háček. Rebelantské pózy zaujímat a měšťáckými mravy pohrdat je snadno v existenční zajištěnosti, pokládané rozhněvanými mladými muži za věčnou a samozřejmou. I vyčleňují se z opovrženíhodné společnosti s vědomím, že jejich blahobytu neubude, že za nevalnou vůli k tvořivé práci zaskočí tatínek, v nejhorším sociální úřad. Ale to už pomalu přestává platit. Nelze se mýlit: jakési mraky vyvstávají na evropském obzoru a chystají se pohltit… ještě snad ne blahobyt, ale jeho bývalou samozřejmost. Kousek po kousku se evropská prosperita stěhuje jinam a opačným směrem se valí zástupy těch, kteří by se na ní rádi přiživili, i zbývá stále menší kousek krajíčku na malebně vzdorné, leč neproduktivní buřiče. Souvislost mezi hojností materiálních statků a občanskými ctnostmi, do té doby nezřetelná a s výsměchem odmítaná, se opět začíná jevit, dokonce i socialistickým předákům. Má-li si Evropa zachovat své druhé či třetí místo – o prvním pomlčmež – na žebříčku světové produktivity a tím i existenčních jistot, nezbude jí, než se vrátit k hodnotám, jak je vyznával občan Čehona: k pracovitosti, prozíravosti, zodpovědnosti, tvořivé invenci, šetrnosti, kázni, skromnosti a zdrženlivosti, spolehlivosti, úctě k tradicím, jedním slovem k měšťáctví.

Luděk Frýbort v Nevidutelném psu

http://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari.asp?idnov=1427

Auto ukradl, ale nemůže ho vrátit

Co se týče majetku ukradeného církvím, pak jistě stojí za zaznamenání nový vtipný slogan. Lidé, odmítající vydat majetek církvím, podobají se dopadenému zloději auta, který sice uznává, že auto ukradl, ale trvá na tom, že ho nemůže vrátit, protože ho naléhavě potřebuje, aby mohl jezdit do práce. Diakonické, charitativní, výchovné, mediální i liturgické aktivity si totiž podporu zasluhují, tak se to dělo i na americkém kontinentě od 17. století, kde od samého začátku obyvatelstvo vybavovalo církve na stavbu kostelů, far, škol, knihoven, charitativních zařízení. Uznávali totiž odluku církve a státu. A budou-li se církve intenzivně věnovat péči o sociálně, tělesně, ale i duchovně strádající, včetně chybujících žurnalistů a úředníků, pak si navrácení majetku zasluhují. Budou-li se věnovat něčemu jinému, ať se nic nevrací.

Pavel Keřkovský – Protestant 2/2012

To jsou ale projekty

Název projektu: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0048

Přidělená dotace: 27 mil. Kč (ukončení projektu 2013)

Řešitel: Masarykova univerzita, Brno

Zaměření projektu (výňatek):

Sleduje světový trend kognitivního přístupu při studiu kultury s cílem etablovat inovativní výzkumné metody do společenskovědního výzkumu i v České republice. Dvanáctičlenný tým začínajících vědců, především z oborů religionistiky a psychologie, vedou a školí špičkoví zahraniční odborníci s bohatými zkušenostmi s experimentálním výzkumem i prací v terénu.

***
Personální strategie – efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00035

Částka: 2 725 800,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. září 2012

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zavádění moderních koncepčních metod řízení lidských zdrojů, jejichž využití umožní optimalizovat kompetence jednotlivých pracovníků a vytvořit efektivní systém jejich hodnocení. V rámci projektu budou tyto metody pod vedením odborníků na danou oblast aplikovány na skupinu vedoucích úředníků, čímž bude umožněno pracovníkům personálního útvaru osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu využití při následné práci se všemi pracovníky úřadu.

***
A do třetice dotovaný projekt:

Jihočeská rozkoš

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/43.00119

Částka: 5 359 736,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je motivovat sexuální pracovnice k odchodu ze sexbysnysu a návratu do společnosti a na trh práce.

http://viditelny-macek.cz

http://www.christnet.cz/diskuse/prispevek.asp?zobraz=500127

Komentáře jsou uzavřeny.