České evangelické církvi odešel farář, české teologii teolog

zveřejněno 31.8.2012 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

V den pro český národ tragický, 21. srpna, který byl důvodem, že se v roce 1968 nevrátil z dovolené do vlasti, zemřel ve Švýcarsku roku 2O12 Štěpán Milan Pavlinec. Protože pravdivost, pochopená jako shoda se skutečností, byl základní rys jeho osobnosti, neměj mi čtenáři za zlé, že se – ovšem ze svého možná mylného pohledu – pokusím být pravdivý, i že budu velmi osobní.

Jakoubek ze Stříbra a zápas o kalich

zveřejněno 19.8.2012 | vložil javor | rubrika Theologie v dějinách | Bez komentářů

Téma Jakoubkův zápas o kalich mi zadal profesor Amedeo Molnára v roce 1965, jako téma písemné práce k první odborné zkoušce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. Nejde o historickou práci, ale o nedokonalé sbírání toho, co napsali a jak se k Jakoubkovi vyjadřovali někteří historici. To ani jinak nebylo možné, zejména vedle takových evangelických historiků působících na fakultě, jakými byli František Michálek Bartoš, Rudolf Říčan a především historik a theolog Amedeo Molnár. Spíš šlo o poučení sebe sama, aby se budoucí farář evangelické církve vzdělal v tak závažném reformačním dědictví, k němuž se přiznává jeho církev mající ve svém znaku kalich na otevřené bibli. Tak to také profesor Molnár s porozuměním a laskavostí přijal. Práci jsem nyní opravil a částečně doplnil. Snad to aspoň něco málo pomůže těm, kdo se zajímají o českou reformaci a o kalich.

 Jaroslav Voříšek – Praha, léto 2012

Zaznamenáno v srpnu 2012

zveřejněno 9.8.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Mám podobné otázky jako spisovatel Jiří Stránský. Komu vadí Radio Česko? Soudruhům, kterým připomíná zločiny KSČ? Nacionalistům, kteří nechtějí slyšet, že při vyhánění českých Němců po roce 1945 docházelo k nespravedlnostem a zločinům? Nebo tunelářům a velkozlodějům? Republiku si přece, „soudruzi vlastenci“, rozvracet nedáme!

Zaznamenal jsem také znepokojení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí nad společenskou atmosférou a Provolání osobností k majetkovému vyrovnání státu a církví.

Doporučuji k přečtení článek Alexandra Tomského na jeho blogu, kde je také připojen dokument „Souhrn nejdůležitějších důvodů, proč je přijetí zákona o církevních restitucích nezbytné“.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexander-tomsky.php