Vicekancléř Václava Klause vykládá novozákonní knihu Zjevení

zveřejněno 23.10.2012 | vložil javor | rubrika Různé | Bez komentářů

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá.

Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá.

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

Sokrates

Pomatený vykladač knihy Zjevení

Petr Hájek z Hradu, bývalý redaktor normalizačních Květů a nyní vicekancléř Václava Klause, chystá vydat další sbírku svých blábolů pod názvem Smrt v sametu. Pustil se do výkladu novozákonní knihy Zjevení, ale hlavně se rozepsal na adresu prezidenta Václava Havla.  Zde několik ukázek:

„Apokalypsa – text svatého Jana Apokalypsis Iésú Christú, tedy Zjevení Ježíše Krista, podle současné kategorizace ´vážného a uvěřitelného´ bezpochyby také patří mezi ´konspirační teorie´. Tvrdí totiž, že za vším Zlem stojí jistá velmi mocná síla, která je sice skrytá, ale navenek se projevuje snahou o světovou vládu.“

„Václav Havel – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástrojem sil lži a nenávisti. Ve své misi byl úspěšný. A přesto prohrál. Václav Klaus – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástroj pravdy a lásky. Ve své misi byl neúspěšný. A přesto zvítězil.“

„Václav Havel  byl teoretický moralista, který ve svém osobním životě ani v bojích s politickými konkurenty si rozhodně nepotrpěl na morální skrupule, současně také apoštol svobody a demokracie, jehož politická koncepce přitom otevřeně mířila k fašistickému korporativistickému státu tzv. občanské společnosti.“

„Z vody v kašně (Odcházení) se vynoří sám autor režisér jako podivný hybrid démona a člověka se smrtí na jazyku: ‚Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí,‘ zašklebí se ironicky ve velkém detailu, a aby snad nebylo pochyb, co tím míní, zvedne dva prsty do svého typického ‚véčka‘, pozdravu-znaku svobodných zednářů.“

Václav Klaus ve svém projevu při rozloučení s Václavem Havlem vyzdvihl jeho zásluhy v zápase o svobodu a prohlásil, že je třeba si vážit jeho odkazu. „Václav Havel se stal symbolem novodobého českého státu. Zasloužil se o něj jak svým neohroženým bojem proti komunistické totalitě, tak jako vůdčí osobnost sametové revoluce a jako první prezident naší svobodně země.“ Myslel svá slova upřímně? Takže vyvstává otázka, jak může Klaus připustit, aby jeho vicekancléřem byl autor takových pitomostí a lží na adresu člověka, který je necelý rok po smrti a nemůže se bránit? Vždyť tím škodí vážnosti prezidentského úřadu. Proč nechává takového pomateného exota v prezidentské kanceláři? Premiér Nečas propustil svého poradce Romana Jocha za to, že si dovolil několik kritických slov na adresu Václava Klause a tady kniha zloby, lží a blábolů a vše je v pořádku. Ano, jak to a proč?

Hájek z Hradu si také neodpustí výpady proti Evropské unii

„Preambulí ústavy nového vězení národů (EU) promlouvá stále tentýž nepřítel člověka a lidské svobody, jenž lží, mystifikací a podvodem šikuje vojska svých věrných k závěrečné bitvě u hory Armageddon. Jak blízko či daleko jsme od této mystické války o všechno? Vladimír Solovjov před sto dvanácti roky soudil, že v naší době, po vzniku superstátu zvaného Evropská unie, už do prvních dějství apokalypsy moc času zbývat nebude.“

„Darwinisté, marxisté a europeisté všeho druhu jsou ideovým spojencem antikristovského islámu, nikoli jeho protivníkem. Mluvíme-li o konspiraci proti civilizaci svobody, jdou v první linii. Prostřednictvím médií denně křísí pohanství starého Říma s jeho apoteózou krve, násilí, sexu a modlářství, s oslavou homosexuality a dalších podob totálně pojaté tělesnosti lidské existence, aby ze srdcí a mozků mnohých vymazali její duchovní podstatu.“

Co k tomu dodat? Blbost přichází ve všech možných tvarech, velikostech, barvách a literárních stylech. A přidat k slovům moudrého Sokrata: Blbci budou chtít hlásat svoje bláboly a demokracie jim to umožní. To je to nejhorší, co se může stát, protože nejvíce bolí srážka s pomateným blbcem.

Jaroslav Voříšek

Zdroje:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Cteme-z-knihy-Petra-Hajka-Vaclav-Havel-byl-pry-sluzebnikem-Satana-250732

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hajek-Apokalypsa-a-Antikrist-jsou-blizko-Rec-je-i-o-Havlovi-a-Klausovi-250280

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hajek-Vaclav-Havel-slouzil-lzi-a-nenavisti-Listopad-89-prinasi-totalitu-248995

http://zpravy.idnes.cz/kancler-hajek-napsal-knihu-dcr-/domaci.aspx?c=A121022_120919_domaci_skr

http://www.lidovky.cz/hajek-apokalypsa-uz-zacala-a-antikrist-je-ve-svete-fvq-/ln_domov.asp?c=A121018_201203_ln_domov_sk

http://www.lidovky.cz/eu-prispiva-k-valce-tvrdi-klausuv-vicekancler-hajek-fha-/ln_domov.asp?c=A121012_223536_ln_domov_hm

Komentáře jsou uzavřeny.