Advent

zveřejněno 20.11.2012 | vložil javor | rubrika Theologie | Bez komentářů

V neděli 2. prosince začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Zaznamenáno v listopadu 2012

zveřejněno 5.11.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Vyjádření synodní rady Českobratrské církev evangelické k vývoji ve společnosti

Se znepokojením v těchto dnech sledujeme politickou situaci v naší zemi. Zdá se, že česká politika se dotkla dna – morálně i odborně. Dno je odkryto a to umožňuje, aby se na českou politickou scénu vrátila skupina lidí, jejichž předchůdci zničili kulturu a školství, potlačili iniciativu, převrátili morální hodnoty, vztahy mezi lidmi a zničili mnoho životů.

Jak jsme se měli za komunistů

zveřejněno 4.11.2012 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Srovnání životní úrovně v roce 1989 s rokem 2012

Tabulka byla sestavena panem Petrem Staníčkem na základě srovnání kupní síly příjmu v roce 1989 a 2012. Z tohoto srovnání vyplývá, že dnešní životní úroveň je vyšší než v roce 1989. Je ale třeba vědět, že v několika položkách je dráže. Jde hlavně o ceny energií, nájmů, vodného a stočného (o 1177%!!!) a některých služeb. Částečně je to kompenzováno značně levnější elektronikou, přístroji pro domácnost, levnějšími oděvy, obuví a s využitím výprodejních akcí. Takže občas slýchané tvrzení, že za komunistů bylo lépe, neodpovídá skutečnosti. A když k tomu přidáme nemateriální hodnoty (svoboda, otevřené hranice bez drátů a minových polí, svobodná výměna názorů, neokupovaná země a nezávislost na Moskvě, možnosti studia v cizině atd., může na staré časy nostalgicky vzpomínat jen zarytý komunista nebo naprostý hlupák. Žel, že mnoho lidí myslí jen na věci materiální a ostatní hodnoty pomíjí.