Zaznamenáno v listopadu 2012

zveřejněno 5.11.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Vyjádření synodní rady Českobratrské církev evangelické k vývoji ve společnosti

Se znepokojením v těchto dnech sledujeme politickou situaci v naší zemi. Zdá se, že česká politika se dotkla dna – morálně i odborně. Dno je odkryto a to umožňuje, aby se na českou politickou scénu vrátila skupina lidí, jejichž předchůdci zničili kulturu a školství, potlačili iniciativu, převrátili morální hodnoty, vztahy mezi lidmi a zničili mnoho životů.

Nechceme kádrovat a určovat, kdo může za to, že se česká demokracie po 23 letech dostává do potíží. Obecně lze říct, že je to lidská nenasytnost, jež se usadila ve vlivných politických stranách, které mají demokratický program. Možná také slábnoucí ekonomika, která lidem v zemi částečně snižuje blahobyt a vážně ohrožuje skupiny s nejnižšími příjmy a lidi s postižením.

Nemůžeme se smířit s tím, že ve většině krajských rad sedí členové KSČM. Výsměchem je, že v některých krajích se mají členové této strany starat o resort školství a kultury, tedy o hodnoty, které minulý komunistický režim záměrně ničil a způsobil tak nenapravitelné škody.

Těžko se smiřujeme se skutečností, že komunisty přizvala k moci ČSSD, strana, kterou mnozí členové naší evangelické církve v důvěře volí. Některé hodnoty, které má ČSSD v programu, jsou totiž biblické, a proto pro křesťany důležité: péče o potřebné, nemocné, handicapované, chudé, vyloučené na okraj společnosti. Spolupráce ČSSD s KSČM, stranou, která v minulosti těmito hodnotami opovrhovala, činí tento program ČSSD nevěrohodný.

Nezapomínejme na neblahou minulost naší země a jednejme tak, abychom nepromarnili svobodu a všechny její dary.

Děkujeme všem, kteří budují v naší zemi občanskou společnost, zapojují se do aktivit, kteří zápasí o poctivost v politice i v ekonomickém životě, pomáhají potřebným, ohroženým a postiženým, jednají odpovědně vůči krajině a věnují se výchově a vzdělávání.

Jsme přesvědčeni, že sebevědomá, aktivní a pestrá společnost, která se skládá z odpovědných lidí, je schopna se bránit recidivě totality a směřovat k demokracii.

Joel Ruml                                                           Lia Valková

synodní senior                                                  synodní kurátorka

Daniel Ženatý                                                     Pavel Stolař

1. náměstek synodního seniora                  1. náměstek synodní kurátorky

Pavel Kašpar                                                       Eva Zadražilová

2. náměstek synodního seniora                  2. náměstkyně synodní kurátorky

Nikdy a za nic na světě nedat hlas komunistům

Nevím, jak to má nastavené levicový volič, ale já jsem přesvědčena o tom, že neexistuje na světě nic, co by mě donutilo dát hlas levici. Základní lidské svobody mi byly odepírány příliš dlouho na to, abych si zatraceně nevážila toho, že dnes mohu svobodně žít, přemýšlet i dýchat.  Nechci, aby mě někdo vodil za ruku – státní paternalismus a dirigismus mi jsou z duše protivné a byly by takové, i kdybych neprožila osmadvacet let v režimu, který mi tu duši omotával ostnatým drátem a ještě se tvářil, že tak činí pro moje dobro, aby se mi v té strašné svobodě mimo klec z ostnatého drátu nic nestalo. Existuje asi tak jedno procento možnosti, že bych volila sociální demokracii – ale neumím si představit okolnosti, které by mě k tomu přiměly. Vím však naprosto bezpečně, že i kdyby se Země začala točit na druhu stranu, voda tekla do kopce a slepice začaly štěkat, NIKDY a za nic na světě bych nedala svůj hlas komunistům.

Jana Kolářová, blog.iDNES.cz

Komentáře jsou uzavřeny.