Zaznamenáno v červenci 2013

zveřejněno 30.7.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Nedávno přinesla televize záběr na řečnícího Miloše Zemana pod nápisem Strana práv občanů. Šlo jednoznačně o reklamu jeho straně SPOZ. Ihned jsem si vzpomněl na Zemanovo tvrzení, že chce být prezidentem všech občanů, ale zdá se, že to byla jen taková malá lež. Podobně, když svým zemanovcům říkal, že ještě není čas, aby vstupovali do politiky a přitom se jimi obklopuje. Možná, že to tehdy řekl jen proto, aby zmátl jiné strany a naservíroval jim „ujištění“, že SPOZ zůstane zatím mimo politické dění, ale přitom už plánoval, jak je přečůrá, jestliže tomu naivně uvěří. Neuvěřily a zcela právem poukazují na to, že Miloš Zeman podkopává parlamentní demokracii a stále více usiluje o větší moc. Jeho tvrzení, že ho zvolila většina občanů – a to ho opravňuje k tomu, aby jmenoval vládu kamarádů a přívrženců – také není pravdivé. Byl zvolen většinou voličů, kteří šli do druhého kola voleb, ale jaksi nebere v potaz nemalou část voličů, kteří v druhém kole nevolili, protože jim ani jeden z obou kandidátů nevyhovoval.

Za pozornost jistě také stojí Zemanovo vystoupení ve Vídni. „Rakousko nebylo první obětí Hitlerova Německa, nýbrž jeho prvním spojencem. Kromě toho nesmíme zapomenout na to, že sudetští Němci byli pátou kolonou Hitlera, sloužící ke zničení Československa jako jediného ostrova demokracie ve střední Evropě. Můžeme nyní opravdu požadovat usmíření pro zrádce?…Podle českého práva spáchali mnozí z nich vlastizradu, zločin, který byl podle tehdejšího práva trestán smrtí…. Pokud byl někdo občanem země a kolaboroval se zemí, která zemi okupovala, pak je vyhnání mírnější než například trest smrti.“ Není pochyb o tom, že mezi sudetskými Němci byli aktivní nacisté, kteří si zasloužili potrestání a vyhoštění. Ale byli všichni nacisté? Byly to také ženy a malé děti? Byli to snad starci a nemocní? Byl to každý chalupník, který se musel hodně ohánět na svém políčku, aby uživil rodinu?

Zaujala mě také kniha autorů Jiřího Vacka a Jiřího Krutiny Němci, vydaná vlastním nákladem Praha 2010.

Tahle kniha, dosud prodávaná, uvádí: „Všichni Němci měli být do jednoho postříleni kulometem“. Nazývá Němce „ne-lidmi“, „zrůdami“ a „zvířaty“, pro která není lynčování dostatečným trestem“. Všichni sudetští Němci prý měli být po válce odsouzeni k smrti. Zde několik ukázek:

„Německý národ jako celek vedl zločinnou válku a celý německý národ – muži, ženy i děti jsou za ni zodpovědní a mají tuto zodpovědnost nést….Dívat se na německé děti jako se na děti běžně díváme, je velmi zavádějící. Byly od samého počátku vychovávány jako příslušníci čisté nordické rasy, která je předurčena k vládě nad těmi méněcennými a v tomto duchu se tak i chovaly.“

„To je základní pravda o Němcích: Oni obě války začali s cílem ovládnutí Evropy a oni za jejich hrůzné výsledky nesou všichni odpovědnost. Zdůrazněme: všichni. Ve válce existují pouze přátelé a nepřátelé. Jakékoliv řeči o slušných a nevinných občanech nepřátelského státu, který rozpoutá útočnou, nevyprovokovanou válku, jsou jen demagogií, která z nich má sejmout vinu. V případě Němců, kteří měli naše státní občanství, jde nejen o nepřátele, ale dokonce o zločince, kteří se dopustili velezrady.“

„Neustále se nám předhazuje osud nebohých německých žen a dětí. Byly stejnými nepřáteli jako muži a v případě sudeťaček přímo vlastizrádkyně. Ty hodné a nevinné ženy zcela klidně živily své děti na úkor podvyživených českých dětí a braly tento zločin jako samozřejmost. Nad dětmi z Lidic a dalšími neprojevily nejmenší soucit, natož aby se jich zastaly a pomohly jim…. Jak německé ženy opravdu smýšlejí se ukázalo po válce. Německé jeptišky ve svých klášterech schovávaly před spravedlností esesácké hrdlořezy. Byly přece vlastenky a plny křesťanského soucitu.“

„Válka je prohraná, ale Němci vraždí dál jen pro své uspokojení. To není nesmyslné vraždění, ale naplňování jejich choutek. Jak se může někdo takových ne-lidí, ale zrůd zastávat a vydávat to za spravedlnost a humanismus, by měli dobře psychologové prozkoumat. Osobně to považuji za úchylku. Něco podobného citu, který někdy chovají rukojmí ke svým únoscům. Osobně si myslím, že ta péče pseudohumanistů o ně a odsuzování jejich obětí pramení z nějaké vnitřní, podvědomé příbuznosti s těmito zvrhlými vrahy. Pro taková zvířata není lynčování zdaleka dostatečným trestem. Mnozí z těchto pseudohumanistů se ptají, odkud se nenávist Čechů k Němcům bere: přesně z toho, co popisuji a nejen z toho.“

V kapitole „Česká odveta“ se doslovně píše, že „všichni sudetští Němci měli být odsouzeni k smrti: „Cílem odvety nebyli hodní a slušní Němci, ale příslušníci nepřátelského národa, který prováděl genocidu českého národa a plánoval jednou pro vždy zničit český stát, národ a českého území se trvale zmocnit. Téměř všichni odvetou postižení Němci se dopustili velezrady na Československé republice, jejímiž občany byli. Nejen ji v ohrožení nebránili, ale svou činností podstatně a z přesvědčení přispěli k rozbití našeho státu a následně k jeho okupaci Říší. Z právního hlediska měli být potrestáni odsouzením k smrti.“ Jinde se zas otevřeně přiklání k názoru, podle kterého všichni Němci „do jednoho měli být postříleni kulometem“.

Není třeba jakéhokoliv komentáře, jen doplnění. Paragraf 405 Trestního zákoníku: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

A § 400 Trestního zákoníku: “ (1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení, b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí, c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem. (2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje. (3) Příprava je trestná.“

javor


Komentáře jsou uzavřeny.