Advent 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

V neděli 1. prosince 2013 začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Zaznamenáno v listopadu 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Více chemie nebo méně korupce – Z blogu Ondřeje Šteffla

V přírodních vědách a v technologiích dosáhlo lidstvo nevídaných úspěchů. V rozvinutých zemích problémem chudých už není hlad, ale obezita, většinu fyzické práce za nás dělají stroje. S problémy, které nás nejvíce trápí, nám ale technologický pokrok nepomůže.

Chanuka

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Církev | Bez komentářů

Chanuka 27.11. – 5.12.2013

Mezi Adventem a Vánocemi slaví Židé svátek připomínající historickou událost starozákonní doby. Říká se mu židovské Vánoce, ale s křesťanskými Vánocemi má společné jen období, kdy se slaví. Vedle svátku Purim je to jeden z nejveselejších židovských svátků a jsou podávána oblíbená jídla a sladkosti.