Zaznamenáno v listopadu 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Více chemie nebo méně korupce – Z blogu Ondřeje Šteffla

V přírodních vědách a v technologiích dosáhlo lidstvo nevídaných úspěchů. V rozvinutých zemích problémem chudých už není hlad, ale obezita, většinu fyzické práce za nás dělají stroje. S problémy, které nás nejvíce trápí, nám ale technologický pokrok nepomůže.
To, co nám naopak opravdu kazí život, jsou problémy sociální, politické, kulturní, trápí nás vztahy mezi lidmi, blbá nálada, závist, pocit, že nemáme dostatek financí pro slušný život, xenofobie, korupce, politická nestabilita, klesající porodnost – vlastně vymírání, partnerské či mezigenerační vztahy, problémy vzdělávání, nedořešené etické otázky kolem technologií atd. A to nemluvím o fungování ekonomiky či bankovního systému. A základem je svíravý pocit všeobecného morálního úpadku. Čekáme snad, že tyhle problémy pomůže vyřešit ještě více funkcí našeho mobilního telefonu nebo nanovlákna? To, co bychom spíše potřebovali, jsou změny ve společnosti, sociální inovace, ne technologické. Ale kdo je vymyslí? A kdo vymyslí, jak je zavést?

Celý článek na: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=21677

Zaznamenal jsem také otevřený dopis Poličského seniorátu Českobratrské církve evangelické Bohuslavu Sobotkovi. Zde je:

Otevřený dopis předsedovi České strany sociálně demokratické.

V Poličce 23.11.2013.

Vážený pane Sobotko,

na tiskové konferenci ve středu 20. listopadu 2013 jste obsáhle hovořil o zákonu 428/2012. Celý název tohoto zákona, jenž obsahuje slovo „vyrovnání“, jste obcházel zkratkou „restituční zákon“. Nezaútočil jste však pouze na zákon samotný, nýbrž i na členy církví a náboženských společností v naší zemi.

Ve své řeči jste vyjádřil očekávání, že církve projeví sounáležitost s celou společností a vzdají se části náhrady. Vzbuzujete tak dojem, že sounáležitost církví se společností je problematická.

Prosíme, nezpochybňujte naše místo ve společnosti. My jsme součástí společnosti a svou sounáležitost také viditelně prokazujeme. Pohleďte na to, co církve dělají, kde suplují roli státu, a jako politik se snažte povzbudit nejen církevní, ale i necírkevní veřejnost k většímu angažmá pro občanskou společnost.

Ve své řeči jste výplatu peněz církvím populisticky postavil vedle omezených prostředků pro důchodce a rodiny s dětmi. V této souvislosti pak vypadají křesťané a židé jako hamižní škůdci české společnosti. My nejsme paraziti.

Prosíme, neotravujte veřejnou debatu účelovým porovnáváním, že někdo dostává víc a někdo méně. Tímto způsobem lze zneuctít jakýkoliv výdaj, poněvadž se vždy najde oblast, která je ještě více potřebná podpory. Jako politik hovořte raději o spravedlnosti, o zátěžích a závazcích z minula, které právní stát nemůže obejít.

Ve své řeči jste mluvil o penězích ze státního rozpočtu a o jejich nepřiměřenosti roli, jakou církve hrály a hrají. Neuvedl jste však žádné číslo, neodvolal jste se na žádný rozbor.

Prosíme, mluvte přesně. Uvádějte hodnoty, předložte analýzy. Jako politik s odborným aparátem v zádech máte právě Vy vnášet do veřejného rozhovoru přiměřená čísla. Pojmenujte přiměřenost a nešiřte neurčitými slovy mlhu a zdání podloudnosti.

Ve své řeči jste od církví žádal transparentní hospodaření s vyplacenými prostředky a jejich účelové použití nikoliv na podnikání, nýbrž na prospěšnou činnost.

Prosíme, přehodnoťte svůj názor, že podnikání je v rozporu s prospěšnou činností. A jako politik se zasaďte o transparentní vyčíslení toho, jak stát po více než 60 let hospodařil se zadrženým církevním majetkem. Předložte jasnou bilanci, kdo za tu dobu v součtu získal a kdo tratil, zda stát nebo církve. Podle dostupných analýz my nejsme dlužníky. Pokud máte jiné podrobné výpočty než Národohospodářská fakulta VŠE, předložte je.

Doufáme, že komise sestavená ze zástupců ČSSD a z církevních odborníků přispěje k nové formulaci vztahu státu a církví. Snad ještě více ozřejmí, že není třeba šířit strach z toho, co církve udělají. Pane předsedo, spolehněte se na jednoduché pozorování, že nejlépe se sociálně, politicky i hospodářsky daří těm zemím, které církvím dlouhodobě dopřávají co největší svobodu.

Do dalších dnů Vám přejeme moudrost a sílu. Pán Bůh ať Vám žehná.

Poslanci a poslankyně 56. konventu Poličského seniorátu Českobratrské církve evangelické.

Na vědomí: Synodní radě ČCE, Ekumenické radě církví, České biskupské konferenci.

Komentáře jsou uzavřeny.