Starý zákon a antický dualismus „duše–tělo“

zveřejněno 3.6.2014 | vložil javor | rubrika Theologie | Bez komentářů

Člověk se stal duší živou (živou bytostí)

Genesis 2,7

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Český ekumenický překlad)

I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. (Kralická)

Tu Bůh Jahve utvořil z hlíny země člověka, vdechl do jeho nozder dech života a člověk se stal živou bytostí. (Jeruzalemská bible)

A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. (Roháčkův slovenský překlad)

I utvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl do nosu jeho dech života a stal se člověk bytostí živou. (židovský překlad rabína Dr. Isidora Hirsche)