Miloš Zeman není mým prezidentem

zveřejněno 27.1.2013 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Miloš Zeman byl zvolen. K tomuto vítězství ale přispěly lži, polopravdy, podpásovky, sprosťárny a tak představitelem státu se stal člověk, který je arogantní, nadutý, sebestředný, populista a hulvát. Je formálně prezidentem, ale nemohu ho považovat za svého prezidenta. Smutné je, že ho podpořila rodina Václava Klause, který zneužil Havlovo heslo o pravdě a lásce a nedokázal se distancovat od pomluv svého kancléře Petra Hájka na adresu zesnulého autora tohoto hesla.

Jaroslav Voříšek

Tomáš Halík k volbě Karla Schwarzenberga

zveřejněno 23.1.2013 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Názor P. Tomáše Halíka.

Karla Schwarzenberga dobře znám a dám za  něj ruku do ohně. Obdivuji jeho  lidskou zralost, mravní pevnost, vzdělanost, poctivou křesťanskou víru, vědomí odpovědnosti za zemi a zejména spojení noblesy s laskavostí a skromností. Kdosi o něm výstižně řekl, že mluví se stejnou úctou a pozorností s anglickou královnou jako s jakýmkoliv člověkem na ulici.

Zaznamenáno v lednu 2013

zveřejněno 19.1.2013 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Vyjádření Karla Schwarzenberga k Benešovým dekretům

Ve včerejší televizní debatě jsem se k problematice Benešových dekretů nevyjádřil nejpřesněji. Musel jsem z důvodů časové tísně použít zkratku, která může vést k pochybnostem o mém postoji v této otázce. Uvedl jsem, že Benešovy dekrety není potřeba rušit, protože zanikly díky přijetí Listiny základních práv a svobod.

Klaus mě nepřekvapil. A několik poznámek k prezidentské volbě

zveřejněno 6.1.2013 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Klaus mě amnestií pro velkozloděje nepřekvapil. Dalo se čekat, že zase něco spáchá. Někdy v prosinci totiž děl jeho kancléř Hájek, že do konce Klausova prezidentování zbývají přece ještě tři měsíce a že uvidíme. A vidíme! Hájek svým výrokem tehdy signalizoval chystanou lumpárnu: milost tunelářům zakrytou amnestií. Musí se přece potvrdit, že ne satanův nástroj Václav Havel, ale neomylný všeználek Václav Klaus naplnil heslo o pravdě a lásce. Nijak bych se nedivil, kdyby udělil ohlašovanou milost Koženému, kterého za jeho ekonomickou „zdatnost“ kdysi pochválil. Krejčířovi, jehož případ se vleče tolik let, prý už pomoci nemůže.

Jak Václav Klaus rozumí vděku, úctě a respektu

zveřejněno 12.12.2012 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

V říjnu jsem si poznamenal z nové knihy Klausova kancléře Petra Hájka několik perliček na adresu Václava Havla. Mezi jinými tento: „Václav Havel – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástrojem sil lži a nenávisti. Ve své misi byl úspěšný. A přesto prohrál. Václav Klaus – ať vědomě či bezděčně, ale v každém případě aktivně – byl nástroj pravdy a lásky. Ve své misi byl neúspěšný. A přesto zvítězil.“

Čekal bych, že Václav Klaus se zachová slušně a důstojně, od slov Petra Hájka se distancuje nebo bude přinejmenším mlčet, zejména přihlédne-li ke svému projevu při rozloučení s Václavem Havlem. Ve svém smutečním projevu tehdy řekl:

Vánoce

zveřejněno 7.12.2012 | vložil javor | rubrika Theologie | Bez komentářů

Kdy se začaly slavit Vánoce

Nejstarší doba považovala příchod Kristův za přelom věků. Příchodem Ježíše Krista začal nový věk, ale církev se neptala, kdy se narodil, protože teď, když už jsme v novém věku „všecko nové učiněno jest a to staré je překonáno“.

Zaznamenáno v prosinci 2012

zveřejněno 7.12.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Návrat hranic z roku 1989? To radní přehnal, tvrdí starosta.

Karlovy Vary (bz. vsl) Jeden ostřejší výrok za druhým vypouští z úst nový karlovarský komunistický náměstek hejtmana pro školství Václav Sloup. Bývalý politruk Pohraniční stráže ČSSR nejdříve pro MF Dnes líčil, jak za totality mohli všichni kantoři učit žáky, že Československo osvobodili i Američané. Naposledy v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že Německo by uvítalo, kdyby se hranice střežila stejně jako před Listopadem.

Advent

zveřejněno 20.11.2012 | vložil javor | rubrika Theologie | Bez komentářů

V neděli 2. prosince začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Zaznamenáno v listopadu 2012

zveřejněno 5.11.2012 | vložil javor | rubrika Zaznamenáno | Bez komentářů

Vyjádření synodní rady Českobratrské církev evangelické k vývoji ve společnosti

Se znepokojením v těchto dnech sledujeme politickou situaci v naší zemi. Zdá se, že česká politika se dotkla dna – morálně i odborně. Dno je odkryto a to umožňuje, aby se na českou politickou scénu vrátila skupina lidí, jejichž předchůdci zničili kulturu a školství, potlačili iniciativu, převrátili morální hodnoty, vztahy mezi lidmi a zničili mnoho životů.

Jak jsme se měli za komunistů

zveřejněno 4.11.2012 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů

Srovnání životní úrovně v roce 1989 s rokem 2012

Tabulka byla sestavena panem Petrem Staníčkem na základě srovnání kupní síly příjmu v roce 1989 a 2012. Z tohoto srovnání vyplývá, že dnešní životní úroveň je vyšší než v roce 1989. Je ale třeba vědět, že v několika položkách je dráže. Jde hlavně o ceny energií, nájmů, vodného a stočného (o 1177%!!!) a některých služeb. Částečně je to kompenzováno značně levnější elektronikou, přístroji pro domácnost, levnějšími oděvy, obuví a s využitím výprodejních akcí. Takže občas slýchané tvrzení, že za komunistů bylo lépe, neodpovídá skutečnosti. A když k tomu přidáme nemateriální hodnoty (svoboda, otevřené hranice bez drátů a minových polí, svobodná výměna názorů, neokupovaná země a nezávislost na Moskvě, možnosti studia v cizině atd., může na staré časy nostalgicky vzpomínat jen zarytý komunista nebo naprostý hlupák. Žel, že mnoho lidí myslí jen na věci materiální a ostatní hodnoty pomíjí.