Velikonoce – židovské a křesťanské svátky

zveřejněno 17.4.2014 | vložil javor | Bez komentářů

Velikonoce jsou velké židovské a největší křesťanské svátky

Židé si o Velikonocích připomínají vysvobození a vyjití (exodus) z egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula.

Vánoce

zveřejněno 14.12.2013 | vložil javor | Bez komentářů

Opět vstupujeme po roce do jednoho z nejhezčích období roku, do času vánočního. Záleží však na nás, zda to bude opravdu čas pokoje a radosti nebo čas nervozity způsobený tím, že každoročně věnujeme svůj čas hlavně nakupování dárků a přípravě na to, aby se naše stoly prohýbaly pod co možná největším množstvím dobrot. Zapomínáme přitom na to, že dobře se nemá mít jen naše tělo, ale také naše duše.

Advent 2013

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | Bez komentářů

V neděli 1. prosince 2013 začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Chanuka

zveřejněno 24.11.2013 | vložil javor | Bez komentářů

Chanuka 27.11. – 5.12.2013

Mezi Adventem a Vánocemi slaví Židé svátek připomínající historickou událost starozákonní doby. Říká se mu židovské Vánoce, ale s křesťanskými Vánocemi má společné jen období, kdy se slaví. Vedle svátku Purim je to jeden z nejveselejších židovských svátků a jsou podávána oblíbená jídla a sladkosti.

Candrbál jednoho letničního společenství v evangelickém kostele

zveřejněno 11.4.2013 | vložil javor | Bez komentářů

Vykoupená církev Boží (RCCG) je expanzivním letničním a fundamentalistickým náboženským hnutím. Jedná se o africkou pentecostální spiritualitu (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostalism), která je kolektivní, prožitková, bezprostřední a hlasitá, což odpovídá africké mentalitě. Bez co největšího hluku by to pro ně nebyla ta pravá zbožnost. Nelze se tedy divit randálu, který produkují. Mylně bývá označena jako evangelická, protože angličtina nerozlišuje mezi slovy evangelická a evangelikální.

Slovo pentecostální a pentecostalismus má svůj původ v latinském slovu pentecostes = Letnice. Proto je významově překládáno jako letniční hnutí. Tak je tomu např. v němčině (pentecostalismus = Pfingstbewegung), ve švédštině (Pentecostalismus = Pingströrelsen), v maďarštině (Pünkösdi–karizmatikus mozgalom), která ještě přidává charismatické hnutí. Tvrzení, že jde o církev stejného zaměření, jako je Českobratrská církev evangelická, je mylné, zavádějící a klamavé.

Zaznamenáno v říjnu 2012

zveřejněno 7.10.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Církevní majetek? Škoda slov!

Říká se tomu církevní restituce. Už název je zavádějící. Nic takového to není. Stát si řeší svoje problémy. Záplava řečí, dokonce volební plakáty, zjitřené odpovědi na ty plakáty, pozdní křesťanské probuzení solidarity s lidem… Bylo by lépe, kdyby bylo už ticho a zákonodárci měli čas na rozhodnutí. Ať rozhodnou, že vše smažou a nedají nic – křesťané to snesou, klidně mohou uříznout i platy duchovních, i to přežijeme. Dají, dají – nedají, nedají. S tím, když dají, bude dost práce a odpovědnosti. S tím, když nedají, bude taky hodně práce…Stát si řeší problém, na který si zadělal jeho předchůdce zákonem z roku 1949. Odhmotnil věřící a vzal jim majetek.

K demagogickému proslovu spisovatelky Lenky Procházkové

zveřejněno 14.9.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Spisovatelka Lenka Procházková, zarputilá bojovnice proti vyrovnání státu s církvemi, měla 6. července 2012 proslov na Václavském náměstí v rámci akce „Mistr Jan Hus a současnost“ Její proticírkevní vystoupení bylo plné polopravd a nesmyslů. Aspoň ke třem tvrzením, která zazněla v jejím vystoupení, bych rád vyslovil několik poznámek.

České evangelické církvi odešel farář, české teologii teolog

zveřejněno 31.8.2012 | vložil javor | Bez komentářů

V den pro český národ tragický, 21. srpna, který byl důvodem, že se v roce 1968 nevrátil z dovolené do vlasti, zemřel ve Švýcarsku roku 2O12 Štěpán Milan Pavlinec. Protože pravdivost, pochopená jako shoda se skutečností, byl základní rys jeho osobnosti, neměj mi čtenáři za zlé, že se – ovšem ze svého možná mylného pohledu – pokusím být pravdivý, i že budu velmi osobní.

K zakopaným hřivnám reformace Zdeňka Zacpala

zveřejněno 25.7.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Zdeněk Zacpal (LN 20. 7. 2012) v reakci na diskusní příspěvek Bohdana Pivoňky (LN 13. 07. 2012) nediskutuje s Pivoňkou, ale pouští se do ČCE nepřesnostmi a polopravdami (články jsou uvedeny v červencovém Zaznamenáno).

Farář nebo manažer

zveřejněno 16.7.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Někdy slýchám, že faráři by měli být manažery. Co to znamená být manažer? Sám o tom mnoho nevím a tak jsem se nechal poučit.