Jakoubek ze Stříbra a zápas o kalich

zveřejněno 19.8.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Téma Jakoubkův zápas o kalich mi zadal profesor Amedeo Molnára v roce 1965, jako téma písemné práce k první odborné zkoušce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. Nejde o historickou práci, ale o nedokonalé sbírání toho, co napsali a jak se k Jakoubkovi vyjadřovali někteří historici. To ani jinak nebylo možné, zejména vedle takových evangelických historiků působících na fakultě, jakými byli František Michálek Bartoš, Rudolf Říčan a především historik a theolog Amedeo Molnár. Spíš šlo o poučení sebe sama, aby se budoucí farář evangelické církve vzdělal v tak závažném reformačním dědictví, k němuž se přiznává jeho církev mající ve svém znaku kalich na otevřené bibli. Tak to také profesor Molnár s porozuměním a laskavostí přijal. Práci jsem nyní opravil a částečně doplnil. Snad to aspoň něco málo pomůže těm, kdo se zajímají o českou reformaci a o kalich.

 Jaroslav Voříšek – Praha, léto 2012

Vážený Jane Amosi,

zveřejněno 1.3.2012 | vložil javor | Bez komentářů

zanedlouho 28. března si připomeneme Tvé 420. narozeniny a já otevírám Kšaft, v němž Tvými ústy promlouvá Jednota bratrská. Čtu její závěť a zvažuji, co z toho zůstalo nejen v paměti, ale především jako vůle k nápravě ducha a mravnosti Tvé vlasti milé, kterou jsi tak láskyplně oslovil.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

zveřejněno 1.3.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Číst češtinu, kterou Komenský psal Kšaft, není pro dnešního čtenáře snadné, ale odkaz vložený do úst umírající matky Jednoty bratrské stojí za to, abychom se o to snažili. Vždyť je i v současnosti velice aktuální a je naším velkým nedostatkem, že mu nevěnujeme pozornost. Četl jsem nedávno názor, že čeština je jazyk uměle vytvořený až v době národního obrození. Je to nepravda a blud, což dokládá čeština Lukáše Pražského, Jana Blahoslava, J. A. Komenského a dalších českých autorů, bratrské kancionály a hlavně bible (kralická), kterou Jednota přeložila do skvostné češtiny z původních jazyků. Je ale pravdou, že náš jazyk musel být obrozen, protože pod tlakem vnějších okolností mu nebylo dopřáno, aby se kontinuálně rozvíjel. Nezapomeňme, že v době pobělohorské museli čeští nekatoličtí vzdělanci odejít do exilu. A také během následujících let v době třicetileté války nemohl být český jazyk kultivován, rozvíjen, udržován a došlo tedy k jeho úpadku. To vedlo obrozence k tomu, aby navázali na češtinu konce 16. a počátku 17. století a úsilí o obrození českého jazyka bylo inspirováno češtinou, o které Komenský v Kšaftu napsal, že „češtiny lepší není jako mezi Bratřími a v knihách jejich“.

Poznámky k českým reformačním dějinám

zveřejněno 1.1.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Následující poznámky vznikly bezprostředně po přečtení knihy Tomáše Krystlíka Zamlčené dějiny – České mýty a bludy. Poprvé byly publikovány v CS Magazínu v době, kdy  byl zajímavým měsíčníkem. Od září 2011 je to už  jinak. Nyní jsou upraveny a doplněny.