Starý zákon a antický dualismus „duše–tělo“

zveřejněno 3.6.2014 | vložil javor | Bez komentářů

Člověk se stal duší živou (živou bytostí)

Genesis 2,7

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Český ekumenický překlad)

I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. (Kralická)

Tu Bůh Jahve utvořil z hlíny země člověka, vdechl do jeho nozder dech života a člověk se stal živou bytostí. (Jeruzalemská bible)

A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. (Roháčkův slovenský překlad)

I utvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl do nosu jeho dech života a stal se člověk bytostí živou. (židovský překlad rabína Dr. Isidora Hirsche)

Vánoce

zveřejněno 7.12.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Kdy se začaly slavit Vánoce

Nejstarší doba považovala příchod Kristův za přelom věků. Příchodem Ježíše Krista začal nový věk, ale církev se neptala, kdy se narodil, protože teď, když už jsme v novém věku „všecko nové učiněno jest a to staré je překonáno“.

Advent

zveřejněno 20.11.2012 | vložil javor | Bez komentářů

V neděli 2. prosince začíná doba adventní, která je přípravou na vánoční svátky. V adventu jsou připomínána Boží zaslíbení o příchodu Kristově v slávě. První Boží příchod v poníženosti dítěte z Betléma byl potvrzením jeho věrnosti ohlašované proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě. Tématem doby adventní je očekávání Božího království. K tomuto očekávání patří pokání i naděje.

Proč věřím v Boha

zveřejněno 1.1.2012 | vložil javor | Bez komentářů

Josef Šima a odpověď evangelického faráře

Proč věřím v Boha? Protože k víře v Boha neexistuje žádná rozumná alternativa. Kdybychom víru v Boha chtěli pochopit prostřednictvím rozumu, museli bychom se alespoň se třemi nejdůležitějšími fenomény – neobyčejnými skutečnostmi – důkladněji a hlouběji zabývat. Tyto jsou: vesmír (universum), život, rozum.